Algemene queries voor KG gebruik

De volgende data story is bedoeld om de gebruiker te ondersteunen bij het gebruik en de navigatie van de knowledge graph. Deze generieke query's hebben twee doelen:

  • De generieke query's die hier zijn opgenomen, dienen om te illustreren hoe de schema.org-ontologie, die wordt gebruikt bij de modellering van het data model voor de knowledge graph, wordt toegepast om de data uit bestaande basisregistraties gemakkelijker beschikbaar te stellen.

  • Deze query's ondersteunen gebruikers door een eerste stap te bieden voor het opvragen van data op basis van verschillende eigenschappen in de knowledge graph. Het is de bedoeling dat deze queries een startpunt vormen voor gebruikers waarop ingewikkeldere queries gebouwd kunnen worden.

Adres en geometrie gerelateerd aan adressen op de kaart

De volgende zoekopdracht retourneert adresinformatie, inclusief straatnaam, postcode en woonplaats van een bepaalde plaats en plot deze op de kaart op basis van BAG-geometrie. Als u op de geometrie klikt, wordt de adresnaam voor een bepaalde plaats weergegeven. Met de invoerparameter kan de gebruiker adresgegevens opvragen binnen een bepaalde postcode.

N.B. Klik ook eens op Try this query yourself om de onderliggende SPARQL bevraging te zien.

Figuur 1: Adresgegevens uit de Knowledge Graph op de kaart

Query Parameters

Wanneer je gebruik maakt van een query zoals bovenstaand kun je als gebruiker in deze data story een parameter invullen. Wanneer je deze query echter wil integreren in je eigen systeem, zal een developer er eerder voor kiezen een query uit te voeren zonder dergelijke parameters - of dit in zijn eigen applicatie inregelen.

Wanneer je in bovenstaande query op Try this query youself drukt kun je de onderliggende query zien, inclusief de gekozen parameter. Vanuit hier kun je vervolgens op View populated query klikken. Daarmee wordt je gebracht naar de SPARQL sandbox waar je de ruwe SPARQL query ziet die je in je eigen systeem kunt integreren. Voor het gemak hebben we een dergelijke query ook hieronder opgenomen. In onderstaande query hebben we een hardcoded postcode (2163JC) gepakt en tonen we bepaalde gegevens over adressen binnen deze postcode in een tabel vorm.

Tabel 1: Adresgegevens uit de Knowledge Graph in tabelvorm met een vaste parameter (2163JC) als postcode

Woonplaatsen, nummeraanduidingen en gerelateerde openbareruimtes

Met de volgende query kunnen de herkomstkenmerken die bij een bepaalde sdo:Place horen, worden opgehaald. Deze zijn op te vragen via de prov:wasDerivedFrom relatie tussen een schema.org Place en in dit geval de BAG objecten. Deze query laat duidelijk zien hoe de schema.org-ontologie is gerelateerd aan het BAG-data model.

Onderstaande parameter inputs maken het mogelijk om een specifieke woonplaats in te voeren om de herkomstrelaties terug te leiden tot de BAG (openbare ruimte en nummeraanduidingen). Verdere verfijning van deze query kan op basis van postcode en straatadres. Het adres moet een huisnummer bevatten om de query geldig te laten zijn.

Uiteraard kan ook hier zelf een uitsnede van de query gemaakt worden door op Try this query yourself te drukken en - indien gewenst - op View populated query.

Figuur 2: Query om informatie te identificeren die is gekoppeld aan een plaats op schema.org op basis van de herkomstrelaties met woonplaats, nummeraanduidingen en openbare ruimtes.

Geocoördinaten uit de Knowledge Graph

De volgende query retourneert alle punt- en polygoongeometrie die is gekoppeld aan een gegeven schema.org Place. De parameters in de query laten toe om dit te verfijnen op basis van woonplaats en postadres.

Figuur 3: Query om de geocoördinaten te retourneren die zijn gekoppeld aan een bepaalde schema.org-plaats.

BRT Gebouw Typering

De volgende query bouwt voort op de vorige queries door de knowledge graph te doorzoeken op gebouwtypen die aan een bepaald adres zijn gekoppeld en deze op de kaart weer te geven. Met de parameters kunt u zoeken naar gebouwen binnen een bepaalde buurt en vervolgens hun adressen en gebouwtypes weergeven op basis van BRT-types. Dit benadrukt duidelijk het geïntegreerde karakter van de knowledge graph.

Figuur 4: Vraag om plaatsen binnen een bepaald administratief gebied terug te geven en hun adres en BRT-gebouwtypes op de kaart weer te geven