Veranderingshistorie voor de BGT

Ieder kwartaal wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie vernieuwd. Daarbij zijn we continu op zoek om de bestaande levering zoveel mogelijk te verbeteren. Deze verbeteringen worden voor de gebruikers meteen zichtbaar. Middels deze pagina kan de gebruiker de toegepaste wijzigingen op de huidige levering terugvinden.

De BGT wordt kwartaallijks ge-üpdate in:

 • Januari
 • April
 • Juli
 • Oktober

Soms komt het voor dat een levering iets uitloopt. Mocht je benieuwd zijn naar de status van de huidige levering? Neem dan contact met ons op via de actuele contactgegevens op Labs.Kadaster.

Huidige versie: 2021 Q4

Actualiteit: 2021-10-07

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-10-07.
 • In bepaalde gevallen was het bgt:BagVerblijfsobjectHoogsteHuisnummer incorrect gevuld voor nummeraanduidingdreeksen waar deze eigenlijk leeg had moeten zijn. Dat is hier gefixed.

Vorige versies

Vernaderingen in versie 2021 Q3

Actualiteit: 2021-08-03

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-08-03.
 • In de vorige levering was een bug gekropen waardoor panden niet altijd een geometrie hadden. In deze levering is deze bug opgelost.
 • Lege waardes die in de bron worden aangeduid met <Null> worden niet meer meegenomen in deze linked data versie.
 • De eigenschappen voor fysieke voorkomens zijn aangepast naar bgt:fysiekVoorkomen en bgt:plusFysiekVoorkomen. Deze nieuwe eigenschappen voldoen aan de gevolgde naamgeving strategie voor Kadaster linked data. Voorheen heette deze eigenschappen bgt:bgt_fysiekVoorkomen en bgt:plus_fysiekVoorkomen.
 • Fysieke voorkomens worden nu gerepresenteerd met eigen linked data identifiers (IRIs). Voorheen waren dit tekstuele waardes (literals). Het voordeel van linked data identifiers is dat deze veel uitgebreider informatie over het fysieke voorkomen vastleggen, o.a. benaming, definitie, bronvermelding, illustratieve afbeelding.
 • Voor de identificatie van BGT object wordt nu de NEN 3610 eigenschap nen3610:identificatie gebruikt. Dit was voorheen bgt:identificatie.
 • De definitie IRI voor OV-baan is aangepast in het model, zodat deze aansluit bij de instantie gegevens: van bgt:OvBaan, naar bgt:OVbaan.
 • Nummeraanduidingreeksen zijn nu onderdeel van de BGT als Linked Data. Eén pand kan 0, 1 of meerdere nummeraanduidingreeksen hebben. Zie bijvoorbeeld dit record voor Pand of dit record voor Nummeraanduidingreeks

Veranderingen in versie 2021 Q2

Actualiteit: 2021-04-16.

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-04-16.
 • Links vanuit de BGT naar de BAG maken nu gebruik van de BAG 2.0 linked data levering. Hierdoor zijn deze twee basisregistraties nu direct met elkaar verbonden.
 • Toevoeging van de rdf:value eigenschap voor iedere identificatie knoop (conform NEN 3610).
 • Ontsluiting middels een nieuwe API: Linked Data Event Stream (LDES) voorbeeld bevraging

Veranderingen in versie 2021 Q1

Actualiteit: 2021-02-15

 • Objecten waren voorheen instanties van bgt:GeoObject. Dat is wel correct, maar erg hoog over. Gebruikers hadden behoefte aan een specifiekere typering voor deze objecten. In deze versie zijn objecten instanties van specifiekere klassen geworden, bijvoorbeeld bgt:Paal of bgt:Pand. Deze zijn nog steeds instanties van bgt:GeoObject, want de specifieke klassen zijn subklassen (rdfs:subClassOf) van de generieke klasse.
 • Een aantal naamswijzigingen zijn doorgevoerd in het informatiemodel / de SHACL patronen. Dit is een voorbereiding op de uitbreiding van de patronen specificatie die in een volgende kwartaallevering zal worden doorgevoerd.
 • Door een typefout in de definitie van bgt:OpenbareRuimte was deze verkeer getypeerd. (Met dank aan Niels Hoffmann voor het rapporteren van deze fout.)