Kadastrale Gemeentes

Created a year ago
81.676 statements

Linked Dataset die kadastrale gemeentes lijkt te beschrijven.

Deze dataset lijkt onderdeel uit te maken van de BRK.

Deze dataset bevat bestuurlijke grenzen.

License
CC-BY-SA
Topics