Beheer Openbare Ruimte

Buurten binnen een Gemeente

Veel bevragingen die gaan over het beheer van de Openbare ruimte vinden plaats op buurt-niveau. Daarom is het van belang om te weten welke buurten er binnen een gemeente beschikbaar zijn. Dat kan met de volgende live bevraging.

Voorbeeld: Hittestress

Er zijn veroorzakers en wegnemers van hittestress. In principe kunnen we deze allemaal opvragen met queries. Als we vragen “Toon gebieden met veel veroorzakers van hittestress”, zodat we beperkende maatregelen kunnen nemen, kan dit worden weergegeven in een heatmap.

Hittestress veroorzakers

  • Wegen
  • Verharding

Met onderstaande query kunnen bijvoorbeeld alle wegen binnen een bepaalde buurt worden opgevraagd, met het type verharding. Het is (nog) niet standaard mogelijk om een specifiek type verharding te selecteren, zoals bijvoorbeeld asfalt. Daarvoor is additionele informatie noodzakelijk. Voor verdere specificatie van het type asfalt, zoals zoab, is een koppeling met IMBOR wegen mogelijk een oplossing.

Query 2: Wegen met type verharding binnen een bepaalde buurt

Hittestress Wegnemers

Er zijn een aantal hittestressverlagers, waaronder:

  • Bomen
  • Groenvoorziening
  • Bodemsamenstelling

Deze kunnen worden opgevraagd met de queries hieronder, die een resultaat geven in de vorm van een heatmap (bomen) en een verzameling polygonen (groenvoorziening en landgebruik in plaats van bodemsamenstelling).

Link naar GWSW data

Ook GWSW ontsluit verschillende Linked Data sets. Laten we eens kijken wat er gebeurt als we de Putten in de GWSW datasets vergelijken met de putten in de Basisregistratie Grootschalige Topografie. We hebben deze data beschikbaar voor de Gemeente Schagen. Voor deze data story is deze data eenmalig gekopiëerd naar onze triple store. Exact dezelfde queries kunnen echter ook worden uitgevoerd rechtstreeks op het SPARQL endpoint van GWSW.

Link naar het GWSW Endpoint voor de Gemeente Schagen

Vergelijking aantallen

Allereerst vergelijken we de putten in de twee registraties voor Putten, inclusief de (plus-) typeringen die beschikbaar zijn.

Query 6: Putten, aantal gegroupeerd per type voor Gemeente Schagen

Putten van een bepaald type GWSW

Could not show query result, the SPARQL endpoint is not accessible.

Query 7: GWSW Putten, aantal gegroupeerd per type voor Gemeente Schagen

Inzoomen op de specifieke putten

Uiteraard kunnen we ook op een meer detailniveau inzoomen naar de verschillende putten.

Alle putten in Schagen van een bepaald type binnen de GWSW set