Integrale Gebruiksoplossing (IGO)

integrale-gebruiksoplossing-igo
Created on Jul 5th, 2022
Members

1. Waarom een IGO?

De behoefte om gebruik te maken van gecombineerde data uit verschillende basisregisters is groot, maar momenteel moeilijk door manier waarop de basisregistraties zijn ingericht en de complexiteit van de bijbehorende gegevensmodellen. De IGO is een eerste oplossing voor dit vraagstuk van geïntegreerd gebruik en biedt de mogelijkheid om op een geïntegreerde manier gebruik te maken van data uit meerdere geo-basisregistraties. Deze IGO oplossing is generiek, dus niet gemaakt om een specifiek probleem voor een bepaalde sector op te lossen, maar een oplossing biedt voor oneindig veel vragen die leven bij verschillende gebruikers in verschillende sectoren.

Alle informatie integraal

Voor gebouwen is er momenteel heel wat informatie beschikbaar:

 • Adresgegevens (BAG)
 • Bouwjaar (BAG)
 • Oppervlakte (BAG)
 • Gebruiksdoel(en) (BAG)
 • Type Gebouw (BRT)
 • Geometrie (BAG, BRT, BGT)
 • Buurt/Wijk/Gemeente waarin gelegen (CBS)
 • Bijbehorende kerncijfers (CBS)
 • Gerelateerde Percelen (BRK Adressen)
 • Perceelgrootte & Geometrie (DKK)
 • Eventuele publieksrechtelijke Beperkingen (BRK-PB)

Buurten binnen een Gemeente

Veel bevragingen die gaan over het beheer van de Openbare ruimte vinden plaats op buurt-niveau. Daarom is het van belang om te weten welke buurten er binnen een gemeente beschikbaar zijn. Dat kan met de volgende live bevraging.

Ondermijning

Om inzicht te krijgen in ondermijning van (georganiseerde) criminaliteit is geodata van groot belang. Zoals:

 • Adressen van panden waar ondermijnende activiteiten plaatsvinden
 • Percelen waarop ondermijnende activiteiten hebben plaatsgevonden
 • Publiekrechtelijke beperkingen (krachtens de Opiumwet) op objecten

Van nog groter belang is dat de data gecombineerd kan worden gebruikt zodat inzichtelijk wordt gemaakt waar mogelijke ondermijning op de loer ligt of al plaatsvindt.

Voor deze toepassing willen we gegevens uit de integrale gebruiksoplossing gebruiken om te bepalen welke opiumwet beperkingen er aanwezig zijn binnen een bepaalde gemeente en op welke adressen deze beperkingen van toepassing zijn. Daarvoor moeten we eerst weten hoe beperkingen zijn geregistreerd op de verschillende objecten.

De nutsbedrijven staan voor grote uitdagingen om hun netten in een steeds voller wordende gebouwde omgeving in te passen. Eenvoudig te gebruiken betrouwbare, digitale informatie over de inrichting van de omgeving is voor het efficiënt plannen, realiseren en beheren onontbeerlijk.

De integrale gebruiksoplossing vereenvoudigt het gebruik van de data uit de verschillende geo-basisregistraties.

De volgende data story maakt gebruik van de integrale gebruiksoplossing om een gegeven reeks vragen te beantwoorden die gebruikelijk zijn in de sector nutsbedrijven.

Planologen en stedenbouwers houden zich bezig met wat mensen waar kunnen doen en hoe dat kan veranderen.

Daarvoor hebben ze geodata nodig, zoals

 • Locatie en oppervlakte van gebouwen en terreinen.
 • Type gebouw of terrein.
 • Functie of gebruiksdoel van een gebouw of een terrein.

Ze willen ook vragen stellen over combinaties en selecties, zoals “totale oppervlakte van alle gebouwen met een sportfunctie”.

Alle onderstaande bevragingen gaan uit van een buurt als geografische afkadering tbv een analyse. Voor een identieke data story waarin over woonplaatsen wordt geredeneerd, zie deze data story.