Nutsbedrijven

By igo

De nutsbedrijven staan voor grote uitdagingen om hun netten in een steeds voller wordende gebouwde omgeving in te passen. Eenvoudig te gebruiken betrouwbare, digitale informatie over de inrichting van de omgeving is voor het efficiënt plannen, realiseren en beheren onontbeerlijk.

De integrale gebruiksoplossing vereenvoudigt het gebruik van de data uit de verschillende geo-basisregistraties.

De volgende data story maakt gebruik van de integrale gebruiksoplossing om een gegeven reeks vragen te beantwoorden die gebruikelijk zijn in de sector nutsbedrijven.

Netbeheerders

Bij het plannen van de locatie van een nieuw schakel station of het verzwaren van een bestaand transformatorstation moet worden voldaan aan allerlei milieu en veiligheidseisen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsnormen in de nabijheid van geluidgevoelige objecten als woningen en scholen.

Met de IGO is het mogelijk om snel en betrouwbaar een quick scan uit te voeren om inzichtelijk te maken welk soort objecten zich bevindt binnen een bepaalde afstand van een mogelijke locatie.

Met deze query kan voor een bestaand, te verzwaren station worden opgevraagd welke panden, gebouwtypes en gebruiksdoelen zich binnen een bepaalde straal van dit adres bevinden.

De resultaten kunnen zowel als tabel als op de kaart worden getoond en kunnen ook worden geëxporteerd.