Windturbines in Nederland

Hoe veel windturbines zijn er in Nederland? En welke eigenschappen hebben ze? Het Kadaster heeft informatie over windturbines, maar deze informatie is op dit moment nog verspreid over verschillende registratiesystemen. In deze data story beproeven we of het mogelijk is om met linked data een geïntegreerd beeld over verschillende bronsystemen heen te tonen.

BGT

In totaal zijn er bijna 6.000 turbines te vinden in de BGT. In de afbeelding hieronder worden de eerste 100 getoond die gevonden zijn in de BGT.

BRT

In totaal zijn er bijna 3.000 turbines te vinden in de BRT. In de afbeelding hieronder worden de eerste 100 getoond die gevonden zijn in de BRT.

BAG

In totaal zijn er 4 windmolens te vinden in de BAG. Afbeelding 4 bevraagt de administratief gerelateerde windturbines in BRT en BAG. Omdat de objecten in de BAG niet specifiek genoeg gedefinieerd zijn in de BAG. Moet de samenhang gevonden worden met een van de andere basis registers en de BAG om de wind turbines op te halen uit de BAG. Hiervoor kan alleen de BRT gebruikt worden omdat de windturbines in de BGT helaas (nog) niet administratief zijn gelinked.

Administratieve relaties

Afbeelding 5 bevraagt de administratief gerelateerde windturbines in BGT en BRT. Omdat de objecten in de BAG niet specifiek genoeg gedefinieerd zijn in de BAG. Moet de samenhang gevonden worden met een van de andere basis registers en de BAG om de wind turbines op te halen uit de BAG. Hiervoor kan alleen de BRT gebruikt worden omdat de windturbines in de BGT helaas (nog) niet administratief zijn gelinked.