Sectie 8.4.4.2.2 in NEN 3610:2022 nl
@nl
Gebouwd object dat direct of i ...... m ter plaatse te functioneren.
@nl
Voorbeelden van constructies z ...... leiding, fabriek, mijnstelsel.
@nl
constructie
@nl
Constructie kan boven- en ondergrondse objecten betreffen.
@nl
Sectie 8.4.4.2.3 in NEN 3610:2022 nl
@nl
Ruimte met een specifieke functie.
@nl
functionele ruimte
@nl
Een functionele ruimte wordt g ...... begrenzing van reële objecten.
@nl
Sectie 8.4.4.2.2 in NEN 3610:2022 nl
@nl
Overdekte en geheel of gedeelt ...... oor de productie van goederen.
@nl
Voorbeelden van gebouwen zijn: huis, schuur, flatgebouw, huizenblok, fabriek.
@nl
gebouw
@nl
Sectie 8.2.2 in NEN 3610:2022 nl
@nl
Fenomeen in de werkelijkheid d ...... ief ten opzichte van de aarde.
@nl
Een aannemer beschrijft in zij ...... armee een geo-object geworden.
@nl
geo-object
@nl
Indien met een geo-object een ...... drie dimensies zijn begrensd.
@nl
Of een fenomeen een geo-object ...... van een object een geo-object.
@nl
Sectie 8.2.3 in NEN 3610:2022 nl
@nl
registratie
@nl
Vastlegging van een versie van een set gegevens.
@nl
registratiegegevens
@nl
Sectie 8.4.4.2.3 in NEN 3610:2022 nl
@nl
Op basis van wet- of regelgevi ...... kheid of voor bedrijfsvoering.
@nl
Voorbeelden zijn: gemeente Del ...... ge Veluwe, kadastraal perceel.
@nl
registratieve ruimte
@nl
Registratieve ruimte omvat obj ...... of registratief nummer hebben.
@nl
Sectie 8.4.4.2.2 in NEN 3610:2022 nl
@nl
Geo-object dat zich geheel materieel manifesteert.
@nl
reëel object
@nl
Een reëel of fysiek object is ...... le samenstelling en structuur.
@nl
Sectie 8.4.4.2.3 in NEN 3610:2022 nl
@nl
Geo-object dat zich geheel of ...... f geregistreerde vorm bestaat.
@nl
Voorbeelden zijn objecten voor ...... grenzingen, ruimtelijk beleid.
@nl