Een categorisering waarmee het gebruiksdoel van een object kan worden verbijzonderd.
InOnderzoekNummeraanduiding
InOnderzoekNummeraanduiding