NEN 3610 geeft regels voor het ...... atieobjecten is geregistreerd.
@nl
NEN 3610:2022nl
@nl
NEN 3610
@nl
BAG
@nl
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
@nl
BGT
@nl
Basisregistratie Grootschalige Topografie
@nl
BRK
@nl
Basisregistratie Kadaster
@nl
BRT
@nl
Basisregistratie Topografie
@nl
Kadaster Data Model
@nl
De Kadaster Knowledge Graph be ...... Kadaster beheert en verstrekt.
@nl
Kadaster Thesaurus
@nl
Kadaster Taxonomie
@nl
De Kadaster Knowledge Graph be ...... Kadaster beheert en verstrekt.
@nl
De Kadaster Knowledge Graph is ...... redactionele notitie benoemd.
@nl
Kadaster Knowledge Graph
@nl
De Kadaster Knowledge Graph ga ...... rijpen en ze context te geven.
@nl
SOR
@nl
Samenhangende Object Registratie
@nl
Kadaster
@nl