Data Science Team (DST)

dst
Created on Jun 20th, 2022

Data is de motor van het Kadaster. Daarom is Kadaster sinds jaar en dag continu bezig met op data gerichte innovatie. In 2019 is het Kadaster gestart met een Data Science Team. Met dit team willen we een stimulans geven aan data innovatie, zullen we meer ervaring opdoen met Data Science, en zullen ook de mogelijkheden van Data Science voor het Kadaster en haar partners worden onderzocht. Het Data Science team gaat case-gebaseerd te werk; een weerslag van deze cases worden op de Kadaster Labs omgeving gepubliceerd.

Members

anjo-definities

Created a day ago, 3 versions

vbo-gebouwtype-kkg-geo

Created 5 days ago, 1 version

vbo-gebouwtype-kkg

Created 7 days ago, 2 versions

begrippen-synoniemen

Created a month ago, 3 versions

CBS Geweldsmisdrijven

De 10 buurten met de meeste geweldsmisdrijven in 2018 volgens het CBS.

Created 2 months ago, 2 versions

religieuze-gebouwen-adres

Created 5 months ago, 5 versions

kadaster-de-brug

Created 6 months ago, 3 versions

ungegn-kkg-geonames

Created 6 months ago, 2 versions

ungegn-municipality-neighbourhoods

Created 6 months ago, 2 versions

ungegn-gebouw-zone-namen

Created 6 months ago, 3 versions

object-centraal

Created 6 months ago, 3 versions

Nummeraanduidingen

Created 7 months ago, 1 version

federatieve-query

Created 7 months ago, 1 version

duplicate-results-mwe

Created 7 months ago, 1 version

grasduinen-aantal-beperkingen-totaal

Created 7 months ago, 1 version

geo-object

Created 7 months ago, 2 versions

kad-gebouwtype

Created 7 months ago, 1 version

AR-punt-distance

Created 8 months ago, 5 versions

Koppeling BRK/BAG

Created 8 months ago, 1 version

bgt-wegwerkzaamheden-kaart

Created 9 months ago, 4 versions

bag-brt-windturbines-administratief

Created 9 months ago, 10 versions

Windturbines in Nederland: BGT en BRT

BGT windturbines gegevens zit nog niet in nieuwe KKG versie. Wel BRT windturbines. Dus variabel voor BGT werkt nog niet goed, alleen BRT windturbines.

Created 9 months ago, 4 versions

aantal-windutrbines

Het aantal windturbines in Nederland, volgens de verschillende basisregistraties.

Created 9 months ago, 8 versions

TaxonomieKKG

Created 9 months ago, 2 versions

ar-demo-verblijfsobjecten-per-gebouwzone

query (2/3) voor AR demonstrator

Created 9 months ago, 6 versions

ar-demo-centraal-punt-gebouwzone

query (1/3) voor AR demonstrator

Created 9 months ago, 1 version

bgt-wegwerkzaamheden-tabel

Created 9 months ago, 4 versions