Data Science Team (DST)

dst
Created on Jun 20th, 2022

Data is de motor van het Kadaster. Daarom is Kadaster sinds jaar en dag continu bezig met op data gerichte innovatie. In 2019 is het Kadaster gestart met een Data Science Team. Met dit team willen we een stimulans geven aan data innovatie, zullen we meer ervaring opdoen met Data Science, en zullen ook de mogelijkheden van Data Science voor het Kadaster en haar partners worden onderzocht. Het Data Science team gaat case-gebaseerd te werk; een weerslag van deze cases worden op de Kadaster Labs omgeving gepubliceerd.

Members
1.660.706.083 statements

Ondermijning

Om inzicht te krijgen in ondermijning van (georganiseerde) criminaliteit is geodata van groot belang. Zoals:

  • Adressen van panden waar ondermijnende activiteiten plaatsvinden
  • Percelen waarop ondermijnende activiteiten hebben plaatsgevonden
  • Publiekrechtelijke beperkingen (krachtens de Opiumwet) op objecten

Van nog groter belang is dat de data gecombineerd kan worden gebruikt zodat inzichtelijk wordt gemaakt waar mogelijke ondermijning op de loer ligt of al plaatsvindt.

Voor deze toepassing willen we gegevens uit de integrale gebruiksoplossing gebruiken om te bepalen welke opiumwet beperkingen er aanwezig zijn binnen een bepaalde gemeente en op welke adressen deze beperkingen van toepassing zijn. Daarvoor moeten we eerst weten hoe beperkingen zijn geregistreerd op de verschillende objecten.

De volgende data story is bedoeld om de gebruiker te ondersteunen bij het gebruik en de navigatie van de Kadaster Knowledge Graph (KKG). Deze generieke query's hebben twee doelen:

  • De generieke query's die hier zijn opgenomen, dienen om te illustreren hoe de schema.org-ontologie, die wordt gebruikt bij de modellering van het data model voor de knowledge graph, wordt toegepast om de data uit bestaande basisregistraties gemakkelijker beschikbaar te stellen.

  • Deze query's ondersteunen gebruikers door een eerste stap te bieden voor het opvragen van data op basis van verschillende eigenschappen in de knowledge graph. Het is de bedoeling dat deze queries een startpunt vormen voor gebruikers waarop ingewikkeldere queries gebouwd kunnen worden.

Adres en geometrie gerelateerd aan adressen op de kaart

De volgende zoekopdracht retourneert adresinformatie, inclusief straatnaam, postcode en woonplaats van een bepaalde plaats en plot deze op de kaart op basis van BAG-geometrie. Als u op de geometrie klikt, wordt de adresnaam voor een bepaalde plaats weergegeven. Met de invoerparameter kan de gebruiker adresgegevens opvragen binnen een bepaalde postcode.

N.B. Klik ook eens op Try this query yourself om de onderliggende SPARQL bevraging te zien.