Data Science Team (DST)

dst
Created on Jun 20th, 2022

Data is de motor van het Kadaster. Daarom is Kadaster sinds jaar en dag continu bezig met op data gerichte innovatie. In 2019 is het Kadaster gestart met een Data Science Team. Met dit team willen we een stimulans geven aan data innovatie, zullen we meer ervaring opdoen met Data Science, en zullen ook de mogelijkheden van Data Science voor het Kadaster en haar partners worden onderzocht. Het Data Science team gaat case-gebaseerd te werk; een weerslag van deze cases worden op de Kadaster Labs omgeving gepubliceerd.

Members

Voorbeeld van een stukje data dat door de Linked Data Event Streams (LDES) API wordt teruggegeven. In dit voorbeeld is de BAG 2.0 LD ontsloten.

Linked Data Event Stream maken gebruik van het volgende vocabulaire om de gegevens vast te leggen:

Dataset over bedrijfstransacties in Apeldoorn.

Met het publiceren van deze data hebben we het volgende gebruiksdoel op het oog:

  1. Het verschaffen van inzicht aan Data Science studenten over de manier waarop transacties van percelen verlopen.
  2. Het inzichtelijk maken van de belangrijke maatschappelijke rol die het Kadaster vervult in het vastleggen van dergelijke transacties.

Belangrijk: Alleen te gebruiken voor Educatieve doeleinden en door onderwijsinstellingen. Wilt u deze toepassingen gebruiken voor Demonstrators/Hackathons, neemt u dan even contact met ons op. Voor andere doeleinden verleent Kadaster geen toestemming.

In de Kadaster Knowledge Graph publiceert het Kadaster een groot aantal door haar beheerde open databronnen op een geïntegreerde en gestandaardiseerde manier.

De Kadaster Knowledge Graph bevat de volgende open data bronnen:

  • De Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
  • De Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
  • De Top10NL van de Basisregistratie Topografie (BRT).
  • Het open deel van de Basisregistratie Kadaster (BRK).
  • De Publiekrechtelijke Beperkingen (PB).

De Kadaster Knowledge Graph maakt gebruik van de volgende nationale en internationale linked data standaarden:

  • GeoSPARQL (OGC)
  • NEN 3610 (Geonovum)
  • SHACL, OWL, PROV, RDF, RDFS, SKOS (W3C)

De Kadaster Knowledge Graph wordt in een groot aantal use cases gebruikt: overzicht van use cases

De Kadaster Knowledge Graph kan door ontwikkelaars met de gestandaardiseerde SPARQL bevragingstaal worden gebruikt: overzicht van de informatie voor ontwikkelaars

Zie je een fout in de data? Of heb je een andere vraag? Meld dit op het Geoforum.

Versie: 2022.7.6