R

Register risicosituaties gevaarlijke stoffen en Risicokaart

Created a year ago
102.676 statements

De risicokaart is bedoeld om de communicatie over risico's en veiligheid te verbeteren en het veiligheidsbewustzijn te versterken. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat we in een risicovolle samenleving leven. Gemeenten, provincies en rijk zijn daarom vanaf 2007 verplicht de risico's van gevaarlijke stoffen in te voeren in het risicoregister. Deze gegevens vormen de basis voor risicokaarten voor burgers. Van: 18-03-2020

Graphs
102.676