De risicokaart is bedoeld om de communicatie over risico's en veiligheid te verbeteren en het veiligheidsbewustzijn te versterken. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat we in een risicovolle samenleving leven. Gemeenten, provincies en rijk zijn daarom vanaf 2007 verplicht de risico's van gevaarlijke stoffen in te voeren in het risicoregister. Deze gegevens vormen de basis voor risicokaarten voor burgers. Van: 18-03-2020

Dataset bevat de actueel gemeten chloridewaarden in het oppervlaktewater binnen waterschap Hollandse Delta. De metingen worden uitgevoerd door AQUON, Instituut voor wateronderzoek en advies.

Linkset van BRK perceel alias URIs. De officiele BRK URI's zijn opgebouwd op basis van de NEN 3610 identifiers. In deze linkset voegen we twee links toe. De local name van deze URIs is opgebouwd uit respectievelijk:

  • {kadastrale-gemeentecode}.{sectiecode}.{perceelnummer}
  • {gemeentenaam (lower case)}.{sectiecode}.{perceelnummer}

Linkset tussen BRK (Basisregistatie Kadaster) perceel uri en RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) perceel uri

Linkset tussen DUO onderwijs aanbieder en BAG Verblijfsobject

NDW-informatie bevattend; meetlussen met meetwaardes gekoppeld aan NWB-wegsegmenten en bruggen met situatieberichten. Dit voor de regio Rotterdam met een span van 2 weken, voor en na COVID-19.

Deze dataset bevat alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrijvingsgegevens, opvangadresgegevens, houdergegevens, contactgegevens en de gemeente die verantwoordelijk is voor de registratie).

Voor gastouders, type OKO is VGO, staan tevens de bemiddelende gastouderbureaus met het LRK-ID vermeld.

Dataset van 8-7-2020

Het Areaaldata model van Provincie Noord-Holland

Openbare dataset van Areaaldata van Noord-Holland van de trajecten N203 en N513 (Uitgeest, Castricum)