Stedelijkheid

Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of gemeente een stedelijkheidsklasse toegekend:De volgende klassenindeling is gehanteerd:zeer sterk stedelijk ≥ 2.500 adressen per km²sterk stedelijk 1.500–2.500 adressen per km²matig stedelijk 1.000–1.500 adressen per km²weinig stedelijk 500–1 000 adressen per km²niet stedelijk < 500 adressen per km².

Stedelijkheid

Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of gemeente een stedelijkheidsklasse toegekend:De volgende klassenindeling is gehanteerd:zeer sterk stedelijk ≥ 2.500 adressen per km²sterk stedelijk 1.500–2.500 adressen per km²matig stedelijk 1.000–1.500 adressen per km²weinig stedelijk 500–1 000 adressen per km²niet stedelijk < 500 adressen per km².