Personenauto's overige brandstof
Het aantal personenauto's met overige brandstof. Hieronder vallen: diesel, LPG, elektriciteit (incl. hybride), waterstof, alcohol en CNG.
Personenauto's overige brandstof
Het aantal personenauto's met overige brandstof. Hieronder vallen: diesel, LPG, elektriciteit (incl. hybride), waterstof, alcohol en CNG.