Links tussen CBS buurten en BAG panden

Created a year ago
5.390.040 statements

Op aanvraag van Dienst DUO van het Ministerie van OCW wordt een koppeltabel afgeleid tussen alle uitgegeven postcode en huisnummer combinaties op 1 augustus 2019 in de BAG, ongeacht of bijbehorende verblijfsobjecten in gebruik zijn, en de buurten, wijken en gemeenten van 2019. Wanneer meerdere toevoegingen bij een huisnummer uitgegeven zijn worden deze samengenomen. In voorkomende gevallen waarbij deze toevoegingen over meerdere buurten verspreid liggen wordt die buurt toegekend waarin de meeste woningen liggen.

Bron: CBS Buurt, wijk en gemeente 2021 voor postcode huisnummer

License
CC-BY-SA
Graphs
5.390.040