Religieuze gebouwen in Nederland

1. Introductie

De Basisregistratie Topografie (BRT) bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als Linked Open Data. In deze Data Story kijken we naar de religieuze gebouwen die in de BRT dataset worden beschreven. De BRT wordt beheerd door het Kadaster.

We beginnen met het tellen van het aantal religieuze gebouwen in Nederland in combinatie met hun gebouwsoort. Het volgende cirkeldiagram laat de gebouwsoorten zien die in de Linked Data gebruikt worden om de verschillende soorten religieuze gebouwen mee aan te duiden, samen met het aantal instanties voor iedere soort.

2. Religieuze denominaties

Religieuze gebouwen worden geassocieerd met in die gebouwen gepraktiseerde religies. Religies vormen een hiërarchie, waarbij de wereldreligies vertakken in verschillende denominaties, die vervolgens weer verder kunnen vertakken in subdenominaties.

Religies worden in de BRT niet gemodelleerd als een hiërarchie, maar hiërarchische informatie kan wel worden geëxtraheerd op basis van de soortnaam eigenschap. Onderstaande tabel toont de drie niveaus in deze hiërarchie, met per hiërarchie het aantal geassocieerde religieuze gebouwen.

3. Reconstructie van de religie hiërarchie

We kunnen de religies en hun (sub)denominaties visualiseren in een TreeMap. De grootte van de vlakken correspondeert met het aantal religieuze gebouwen dat met de bijbehorende (sub)denominatie geassocieerd is.

3.1 Uitgesloten denominatie informatie

Bij het maken van bovenstaande TreeMap hebben we de volgende relaties weggelaten, omdat deze de hiërarchische structuur verbreken.

4. Religieuze gebouwen herontwikkeld

Een aantal voormalig religieuze gebouwen worden niet langer gebruikt voor religieuze doeleinden. Een groot aantal van deze gebouwen heeft nu een ander doel. In totaal zijn meer dan 2.000 religieuze gebouwen van functie veranderd.

De kaart hiernaast toont deze voormalige gebouwen. De kleur geeft aan wat de huidige functie van het gebouw is, volgens de legenda:

KleurBetekenis
BlauwOverig
GroenToren
OrangeSchool
RoodHuizenblok
YellowMoskee

5. Religieuze gebouwen op de kaart

Op de volgende kaart worden de religieuze gebouwen in Nederland op de kaart gezet. De kleuren van de gebouwen geven de gebouwsoorten aan volgens de legenda:

KleurBetekenis
BlauwProtestantse kerk
GroenMoskee
OranjeSynagoge
PaarsOverige kerk
RoodKatholieke kerk
GeelOverig religieus gebouw

6. Crowdsourced data

In aanvulling op de data die het Kadaster over kerken beheerd, wordt op het Internet door hobbyisten steeds meer data over kerken gepubliceerd. Hieronder wordt een galerij getoond met kerken uit Wikidata, een crowdsourcing initiatief rondom Linked Open Data. Het publiceren van de BAG als Linked Open Data stelt de ‘crowd’ van hobbyisten in staat om de door hun verzamelde gegevens aan het corresponderende BAG pand te verbinden.

Alhoewel crowdsourcing data gebruikt kan worden om extra context te verschaffen aan Kadastrale data, is deze data van onzekere kwaliteit en niet rechtsgeldig. Crowdsourced data moet dan ook niet als vervanging voor Kadastrale data gezien worden, maar uitsluitend als een extra verrijking.

7. RCE Monumentregister en de Kadaster Knowledge Graph

Informatie uit het RCE Monumentenregister kan federatief worden opgevraagd en gekoppeld aan informatie die beschikbaar is in de Kadaster Knowledge Graph om informatie te geven over gebouwen die door de RCE als monument zijn aangemerkt. Op onderstaande kaart vindt u een overzicht van alle volgens de KKG in Maastricht aanwezige als monumenten aangewezen kerken. Bij de rode polygonen namen staan ook namen die oorspronkelijk zijn opgenomen in de Basisregistratie Topografie (BRT).