De identificatiecodes voor obj ...... xt van deze naamgevingsruimte.
@nl
Unieke verwijzing naar een registratie van objecten.
@nl
naamgevingsruimte
@nl