Unieke identificatiecode binnen een registratie.
@nl
Unieke verwijzing naar een registratie van objecten.
@nl
De ‘rdf:value’ mag gebruikt wo ...... namespace}{lokaalID}[{versie}]
@nl
Het bedrag. Dit is een waarde met max. 2 decimalen.
@nl
Wordt soms naar verwezen als de kadastrale gemeente aanduiding.
@nl
Een grenslijn is of een lijn (GML LineString), of een boog (GML ArcString).
@nl
Een grenslijn is of een lijn (GML LineString), of een boog (GML ArcString).
@nl
perceel Rechts
@nl
Kadastralegrens.type geeft aan ...... administratieve grens betreft.
@nl
Het in een ter inschrijving aa ...... drag (omgerekend naar) euro's.
@nl
<section lang='nl'> <p>Het b ...... nten opgenomen!</p> </section>
De Kadaster identificatie is e ...... nen de kadastrale registratie.
@nl
Aard is een aanduiding voor de ...... gerelateerd is aan het andere.
@nl
<section lang='nl'> <p>Perce ...... enaam is uniek.</p> </section>
Het geheel van lijnketens waarmee de vlakomtrek van een perceel wordt gevormd.
@nl
Het moment waarop het voorkomen in de werkelijkheid is ontstaan.
@nl
Het moment waarop het voorkome ...... en is de instantie nog geldig.
@nl
Het moment waarop het voorkome ...... en is de instantie nog geldig.
@nl
Het moment waarop het voorkomen in de registratie is ontstaan.
@nl
@nl
Kadaster volgt de NEN 3610 sta ...... e van geregistreerde objecten.
@nl