<section lang='nl'> <p>De Ba ...... eer informatie.</p> </section>
Basisregistratie Grootschalige Topografie
@nl
^https://bgt.basisregistraties.overheid.nl/bgt/