Een Adresseerbaar object is een concreet object waaraan adressen kunnen worden toegekend.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een r ...... aar object</a>.</p> </section>
Een Ligplaats is een door het ...... nden geschikt drijvend object.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een r ...... >ligplaats</a>.</p> </section>
Een Nummeraanduiding is een do ...... standplaats of een ligplaats.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een r ...... aanduiding</a>.</p> </section>
Een Openbare ruimte is een doo ...... nen één woonplaats is gelegen.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een r ...... are ruimte</a>.</p> </section>
De unieke aanduiding van een pand.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een r ...... Pand'>pand</a>.</p> </section>
<section lang='nl'> <p>Een r ...... BAG object</a>.</p> </section>
Een Standplaats is een door he ...... e doeleinden geschikte ruimte.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een r ...... tandplaats</a>.</p> </section>
Een Verblijfsobject is de klei ...... ioneel opzicht zelfstandig is.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een r ...... ijfsobject</a>.</p> </section>
Een woonplaats is een door het ...... t grondgebied van de gemeente.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een r ...... woonplaats</a>.</p> </section>
Wordt gebruikt om de formele historie aan bronhouder zijde mee aan de duiden.
@nl
De aanduiding van het jaar waa ...... d is of zal worden opgeleverd.
@nl
Wordt gebruikt om de formele historie aan bronhouder zijde mee aan de duiden.
@nl
Een categorisering van de gebr ...... j constatering is vastgesteld.
@nl
Een aanduiding waarmee kan wor ...... brondocument voor deze opname.
@nl
De geometrische representatie die in deze registratie wordt vastgelegd.
@nl
De unieke aanduiding van de Nu ...... van een adresseerbaar object.
@nl
Een door of namens het gemeent ...... rm van een alfanumeriek teken.
@nl
Een door of namens het gemeent ...... r object toegekende nummering.
@nl
Een door of namens het gemeent ...... van huisnummer en huisletter.
@nl
De unieke aanduiding van een Openbare ruimte waaraan een adresseerbaar object is gelegen.
@nl
Unieke aanduiding van de woonp ...... iding is toegekend is gelegen.
@nl
De unieke aanduiding van een Pand waarvan het Verblijfsobject onderdeel uitmaakt.
@nl
De unieke aanduiding van de Nu ...... van een adresseerbaar object.
@nl
Een aanduiding waarmee wordt a ...... ns van het betreffende object.
@nl
De gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject in gehele vierkante meters.
@nl
De door PostNL vastgestelde co ...... straatnaam en een huisnummer.
@nl
De fase van de levenscyclus van een object waarin het betreffende object zich bevindt.
@nl
De aard van de als zodanig benoemde openbare ruimte.
@nl
Een categorisering waarmee het gebruiksdoel van een object kan worden verbijzonderd.
@nl
Een aanduiding van alle waarde ...... nummeraanduiding kan aannemen.
@nl
Een codering van de verschillende waarden die de status van een pand kan aannemen.
@nl
Een aanduiding van alle waarde ...... een standplaats kan aannemen.
@nl
Een aanduiding van alle waarden die de status van een verblijfsobject kan aannemen.
@nl
Een aanduiding van alle waarden die de status van een woonplaats kan aannemen.
@nl
Gebruiksfunctie voor het samen ...... of het aanschouwen van sport.
@nl
Gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen.
@nl
Gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling.
@nl
Gebruiksfunctie voor het bedri ...... of voor agrarische doeleinden.
@nl
Gebruiksfunctie voor administratie.
@nl
Gebruiksfunctie voor het biede ...... jdelijk onderdak aan personen.
@nl
Gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs.
@nl
Niet in dit lid benoemde gebru ...... en ondergeschikte rol speelt..
@nl