Basisregistratie Topografie (BRT)

Created 2 years ago
333.202.278 statements

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

License
CC-BY-SA
Graphs
333.195.036
7.242