a

archief

archief
Created on Jul 13th, 2021

Gearchiveerde datasets die niet niet meer worden gebruikt, bijvoorbeeld omdat ze zijn vervangen door nieuwere versies of omdat ze een louter experimenteel karakter hadden.

Members

NDW-informatie bevattend; meetlussen met meetwaardes gekoppeld aan NWB-wegsegmenten en bruggen met situatieberichten. Dit voor de regio Rotterdam met een span van 2 weken, voor en na COVID-19.

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens. Gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Topografie (BRT) hanteren een andere definitie voor gebouw en pand. De BRT stelt een koppeling met de BAG vast, waarbij wordt aangegeven welke BRT gebouwen overlap vertonen met welke BAG panden.

Deze Linked Data beschrijft deze koppeltabel van BRT gebouwen naar BAG panden. De relaties zijn vastgesteld op basis van geografische overlap (geo:sfOverlaps): bij een redelijke mate van geografische overlap wordt een relatie gelegd.

Merk op dat de BRT en de BAG andere criteria hanteren voor wanneer iets één object is. De volgende soorten relaties komen in de data voor:

  1. Één BRT gebouw linkt naar één BAG pand.
  2. Één BRT gebouw linkt naar meerdere BAG panden.
  3. Meerdere BRT gebouwen linken naar één BAG pand.

Merk op dat niet alle BRT gebouwen gelinked zijn aan een BAG pand, en dat niet alle BAG panden gelinked zijn aan ten minste één BRT gebouw.

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.