R

Rioleringsgebieden

Rioleringsgebieden
Created on Jun 8th, 2020
Members
Created 22 days ago

Combineren van gegevensbronnen in de afvalwaterketen

Gemeenten en waterschappen maken gebruik van veel verschillende informatiebronnen bij de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater. Is het mogelijk om deze bronnen met behulp van Linked Data en SPARQL 'on the fly' bijeen te garen? Dat zou een flinke verbetering zijn ten opzichte van de huidige werkwijze, waarbij handmatig gegevens van verschillende partijen verzameld en gecombineerd worden. Deze data story verkent de mogelijkheden om 'federatief' vanuit verschillende bronnen informatie te vergaren rondom het thema afvalwaterketen.